Velkommen til AspIT - Bornholm

Alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles til kompetencer, hvis de rette forudsætninger er til stede.

Mennesker med autismespektrumforstyrrelse udvikler sig, og trives i et miljø, hvor der tages hensyn til deres sensibilitet i forhold til sansebearbejdning, hvor der kompenseres for evnen til at strukturere, planlægge, prioritere m.m., samt tage udgangspunkt i deres interesser.

I klassen er der 3 forskellige læringsmiljøer: Et individuelt, et fælles samt et socialt.

Tiden er struktureret, så eleven er klar over, hvad der skal foregå under hele forløbet, hvert eneste semester, hvert modul og hver time.

Målet er, i samarbejde med virksomhederne, at få dig som elev ud på arbejdsmarkedet til jobs i IT relaterede arbejdsopgaver. Allerførst i praktik og derefter i job.

Vi tror på at du har mulighed for at skabe sig et liv med livskvalitet og mening, når vi skaber de rette rammer for dig.

AspIT - Bornholm – tilbyder ”løbende optag” og individuelle afklaringsforløb.

 

 


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer