Afklaringsforløb

- 6 uger med afklaring for alle parter 

Hos AspIT har vi et ”Afklaringsforløb” - hvis du bliver optaget på AspIT, handler det nemlig om at sikre dig en god start på din nye hverdag.
Formålet med afklaringsforløbet er dels, at du viser dine faglige potentialer og interesse for at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for det Informationsteknologiske område. 

Formålet er også at finde ud af, om du har potentiale til at udvikle de fornødne sociale kompetencer til at gennemføre uddannelsen.

Formålet er endvidere at finde ud af, om du har potentiale til at udvikle din arbejdsevne, så du senere kan blive ansat på arbejdsmarkedet.

Du skal altså bl.a. arbejde med at afklare, hvorvidt du er motiveret for at blive elev på AspIT. 

Vi tilrettelægger løbende individuelle afklaringsforløbsforløb. 

Afklaringsforløbet varetages af erfarne pædagogiske vejledere med fagrelevant uddannelse samt af IT uddannede undervisere. 

Afklaringsforløbet har som mål at tilvejebringe en gensidig afklaring af om:
• Du har det faglige potentiale og motivation til at gennemføre AspIT-uddannelsen
• Du har potentiale og motivation til at udvikle din arbejdsevne
• IT og AspIT er noget du kunne tænke dig?

Afklaringsforløbet er centreret om en række IT-faglige områder.
• Det It-kommunikative område
• Det tekniske område
• Det grafiske område
• Det kodemæssige område

Samtidig har vi gennem hele afklaringsforløbet sammen med dig fokus på sine sociale og arbejdsevnemæssige kompetencer. 

Forløbet gennemføres over 6 uger på skolen. Efter forløbet inviteres du til en samtale med den pædagogiske vejleder, hvor en skriftlig evaluering præsenteres. Til denne samtale inviteres foruden dig, relevante samarbejdspartnere samt evt. dine forældre og kontaktpersoner hvis dette ønskes. Der udstedes et AspIT certifikat som dokumentation for deltagelsen på afklaringsforløbet. Såfremt du erklæres for "Egnet", kan du søge om optagelse på AspIT. Uddannelsesstart er herefter, som afklaringsforløbet, individuelt aftalt og kan finde sted flere gange om året.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer