Takstinformation omkring AspIT uddannelsen

Optagelse:
Såfremt eleven, evt. efter et afklaringsforløb, erklæres for egnet, kan der søges om optagelse på AspIT uddannelsen.

Indhold:
AspIT er en 3-årig erhvervsrettet IT-uddannelsesmodel for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Betaling:
Hvert semester (6 semestre over 3 år) betales ved modtagelse af faktura på 125.000,00 + moms.
Samlet udgift for hele uddannelsen er 750.000,00 kr. + moms. Der er ingen øvrige omkostninger knyttet til forløbet.

Betalingsterminer:
Der opkræves betaling for semestre hver august og januar måned.
Aftalen kan opsiges med løbende måned + 1 måned.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer