Velkommen til AspIT Midtjylland

Alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles til kompetencer, hvis de rette forudsætninger er til stede.

Mennesker med autismespektrumforstyrrelse udvikler sig, og trives i et miljø, hvor der tages hensyn til deres sensibilitet i forhold til sansebearbejdning, hvor der kompenseres for evnen til at strukturere, planlægge, prioritere m.m., samt tage udgangspunkt i deres interesser.

I klassen er der 3 forskellige læringsmiljøer: Et individuelt, et fælles og et socialt.

Tiden er struktureret, så vores elever hele tiden er klar over, hvad der skal foregå i forløbet, dvs. hvert eneste semester, hvert modul og hver time.

Målet er i samarbejde med virksomhederne at få vores elever ud på arbejdsmarkedet til job i it-relaterede arbejdsopgaver. Allerførst i praktik og derefter i job.

Vi tror på, at vores elever har mulighed for at skabe sig et liv med livskvalitet og mening, når vi skaber de rette rammer for dem.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer