Studieretningslinjer

På AspIT har vi nogle regler for hverdagen, så der sikres trygge rammer for vores elever. Vi ved at det er vigtige for både indlæring og trivsel. Du kan se dem her, hvor du også kan se skemaet for undervisningen.

Der er mødepligt til alle skemalagte timer – se nedenstående skema.
I tilfælde af sygdom eller andet fravær skal AspIT have besked via mail til din lærer.

  • Fravær skal begrundes. AspIT kan forlange lægeerklæring ved sygemelding.
  • Fravær indgår i bedømmelsen omkring studie og erhvervsegnethed.
  • Film, Spil, SMS, mobilsamtaler, Facebook mv. er kun tilladt i pauserne.
  • Det er ikke tilladt at installere eller downloade software, spil og film på pc’erne uden lærernes tilladelse.
  • Kun AspIT´s computere må benyttes til undervisning og opgaveløsning.
  • Mad og drikkevarer er ikke tilladt i undervisningslokalerne - brug kantinen – det er dog tilladt at have en vandflaske med låg samt kaffe/te i tæt beholder med i undervisningslokalet.
  • Lokale og arbejdsplads skal holdes ordenligt og rydeligt – når du går hjem, skal papirer og andet, som ikke er en del af dit IT-udstyr, være fjernet fra dit skrivebord og din stol skal være sat på plads ved dit bord.
  • AspIT har forventning om, at elever deltager aktivt i undervisningen.

Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer