Velkommen til AspIT - Østjylland

AspIT - Østjylland er en del af Campus Vejle og vi tror på at alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles til kompetencer, hvis de rette forudsætninger er til stede.

Mennesker med autismespektrumforstyrrelse udvikler sig, og trives i et miljø, hvor der tages hensyn til deres sensibilitet i forhold til sansebearbejdning, hvor der kompenseres for evnen til at strukturere, planlægge, prioritere m.m., samt tage udgangspunkt i deres interesser.

I klassen er der 3 forskellige læringsmiljøer: Et individuelt, et fælles samt et socialt.

Tiden er struktureret, så eleven er klar over, hvad der skal foregå under hele forløbet, hvert eneste semester, hvert modul og hver time.

Målet er, i samarbejde med virksomhederne, at få dig som elev ud på arbejdsmarkedet til jobs i IT relaterede arbejdsopgaver. Allerførst i praktik og derefter i job.

Vi tror på at du har mulighed for at skabe sig et liv med livskvalitet og mening, når vi skaber de rette rammer for dig.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer