Afklaringsforløb ved AspIT Storkøbenhavn

Afklaring for alle parter
 
Hos AspIT har vi et ”Afklaringsforløb” - hvis du bliver optaget på AspIT, handler det nemlig om at sikre dig en god start på din nye hverdag. Formålet med forløbet er dels, at du viser dine faglige potentialer og interesse for at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for det Informationsteknologiske område.
 
Formålet er også at finde ud af, om du har potentiale til at udvikle de fornødne sociale kompetencer til at gennemføre uddannelsen.

Formålet er endvidere at finde ud af, om du har potentiale til at udvikle din arbejdsevne, så du senere kan blive ansat på arbejdsmarkedet.
 
Du skal altså arbejde med at afklare, hvorvidt du er motiveret for at blive elev på AspIT.
 
Vi afholder et afklaringsforløbsforløb én gang i hvert semester. Afklaringsforløbet varetages af erfarne special- og praktikkonsulenter med fagrelevant uddannelse samt af IT uddannede undervisere.
 
Afklaringsforløbet har som mål at tilvejebringe en gensidig afklaring af om:
• Du har det faglige potentiale og motivation til at gennemføre AspIT-uddannelsen
• Du har potentiale og motivation til at udvikle din arbejdsevne
• IT og AspIT er noget du kunne tænke dig?
 
 Afklaringsforløbet omhandler blandt meget andet.:
• Introduktions periode
• Undervisning og evaluering i forskellige IT teknologier
• Walk and talk
• Socialt samvær
• Samtaler med dig, din sagsbehandler, dine forældre og måske andre 

 Afklaringsforløbe i 2019:
• Forår: 18. marts – 26. april med påskeferie i uge 16.
• Efterår: 23. september – 1. november med efterårsferie i uge 42.

Efter afslutningen gennemføres der umiddelbart endelig evaluering gennem en evalueringssamtale. Til denne samtale inviteres du, relevante samarbejdspartnere samt evt. dine forældre og kontaktpersoner hvis dette ønskes. Der udstedes et AspIT certifikat som dokumentation for deltagelsen på afklaringsforløbet. Såfremt du erklæres for "Egnet", kan du søge om optagelse på AspIT. Ansøgningsskemaet udleveres afslutningsvis i evalueringssamtalen.

For yderligere information kontakt venligst Specialpædagogisk vejleder Jesper Torstensson på mail: jeto(at)aspit.dk, eller på telefon 7216 2737.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer