Planer og skemaer

Her finder du de skemaer, vi bruger på AspIT Midtjylland.

For at komme i betragtning til AspIT skal en ansøgning udfyldes.

Se tilmeldingsskema til uddannelsen.

Når vi har modtaget tilmeldingen, vil eleven modtage et brev med en indkaldelse til en visitationssamtale, hvor eleven vil blive erklæret egnet eller ikke egnet til optagelse på uddannelsen.

Se skema til visitationssamtale.

Når eleven er erklæret egnet til AspIT-uddannelsen, er han/hun klar til at starte direkte på 1. semester.

Vi evaluerer hvert semester med eleven, hans/hendes sagsbehandlere, UU-vejleder, forældre og evt. kontaktperson. Se evalueringsskema til 1. semester.

Underviseren bruger et skema til løbende observation af eleven.

Se dagligt observationsskema.

Efter elevens første 6 uger på 1. semester holder vi statussamtaler med hans/hendes pædagogiske konsulent/vejleder. Se skema til brug ved statussamtaler for enten– underviser eller elev.

I et samarbejde mellem eleven og den pædagogiske konsulent/vejleder, opstiller vi personlige og sociale mål. Se skema til sociale mål og skema til personlige mål.

                                                                                                                                                    


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer