Studieretningslinjer

Studieretningslinjer

Læs mere og se dit skema i printvelig version her... 

 • Der er mødepligt hver dag i tidsrummet:
  Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08:30 - 14:00 (eleverne har fri fredage i lige uger) 

 • I tilfælde af sygdom eller andet fravær, skal AspIT have besked inden kl. 8.30, du giver besked til din underviser. 

 • Fravær skal begrundes, AspIT kan forlange lægeerklæring for sygemelding 

 • Fravær indgår i bedømmelsen af studie- og erhvervsegnethed

 • Det er tilladt i pauserne at bruge Facebook, spil, sms og mobilsamtaler 

 • Det er tilladt at installere opdateringer på PC´erne, men øvrige installationer af programmer kræver underviserens tilladelse 

 • Det er tilladt at anvende egne PC´ere i pauserne, disse PC´ere kan anvendes ved at koble på skolens trådløse netværk eller på eget mobilnetværk 

 • Vi er alle ansvarlige for at vore lokaler er ryddelige og ser ordentlige ud, det betyder at du har ansvar for at din arbejdsplads altid er ryddelig og ordentlig 

 • Vi er alle ansvarlige for at vores pauserum er ryddelig og ser ordentlig ud, det betyder at du har ansvar for at brugt service sættes på afrydningsbordet og at stolene sættes på plads.

 Læs mere og se dit skema i printvelig version her...

 

 


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer