Kompetencecenter

Formålet med AspIT Kompetencecenter er at sikre, at AspIT uddannelsesmodellen i det væsentligste gennemføres med samme kvalitet og indhold uanset uddannelsessted og at der løbende sker udvikling, gensidig erfaringsudveksling og netværksdannelse.

Uddannelsesstedet får ret til at benytte navn – AspIT – og tilhørende logo i forbindelse med udbud og gennemførelse af uddannelsen. De enkelte uddannelsessteder har pligt til at gennemføre uddannelsen efter de retningslinjer der fastsættes af AspIT-Kompetencecentret.

Uddannelsesstedet skal give AspIT-Kompetencecentret mulighed for at foretage kontrol af uddannelserne, herunder uddannelsens indhold og gennemførelsen af uddannelserne.

Uddannelsesstedet skal til stadighed stille det fornødne kvalificerede personale til rådighed til gennemførelse af uddannelsen. AspIT-Kompetencecentret udarbejder og gennemfører den fornødne efteruddannelse af undervisere og står til rådighed ved henvendelse fra underviserne i forbindelse med spørgsmål om uddannelsen.


Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller læs de seneste nyheder om innovationsprisen i nyhedsarkivet.  Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. Afklaringsforløbet afholdes. Læs mere

AspIT Video

Jonas er i dag i job ved EG Neoprocess. Han er blevet en fast del af teamet og en respekteret kollega. Læs mere