Visualisering - Web Introduction

Niveau: 1
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven er vurderet egnet til optag på AspIT

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsen med henblik på opnåelse af job inden for IT området

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde med udvikling af sine faglige og personlige kompetencer

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med modulet er, at eleven får kendskab til og grundlæggende kompetencer inden for udvikling af grafik, websites og tilhørende områder. Formålet er også, at eleven får indsigt i sin egen interesse, motivation og engagement inden for områderne.

Visualisering - Web Construction

Niveau: 2
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 1 – Web Introduction.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsesforløbet med henblik på job i IT-branchen.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde på at udvikle dine personlige og IT-faglige kompetencer.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med modulet er, at eleven udvikler færdigheder inden for udarbejdning og af websites, integration af medier, kvalitetssikring samt digital kommunikation. Formålet er også, at eleven får indsigt i sin egen interesse, motivation og engagement inden for områderne.

Visualisering - Web Development

Niveau: 3
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 2 – Web Construction.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsesforløbet med henblik på job i IT-branchen.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde på at udvikle dine personlige og IT-faglige kompetencer.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med modulet er, at eleven udvikler færdigheder inden for udarbejdning og af websites, integration af medier, kvalitetssikring samt digital kommunikation. Formålet er også, at eleven får indsigt i sin egen interesse, motivation og engagement inden for områderne.

Visualisering - Content Management

Niveau: 3
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 2 – Web Construction.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsesforløbet med henblik på job i IT-branchen.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde på at udvikle dine personlige og IT-faglige kompetencer.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med modulet er, at eleven udvikler færdigheder inden for udarbejdning og af websites, integration af medier, kvalitetssikring samt digital kommunikation. Formålet er også, at eleven får indsigt i sin egen interesse, motivation og engagement inden for områderne.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer