Om AspIT

AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Grundtanken er, at de unge får tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor IT området på en måde, der matcher deres kompetencer.

IT er efterhånden et gammelkendt ord. Ordet er en forkortelse af Informations Teknologi, der dækker en meget bred forståelse af hele det område der vedrører elektronisk behandling af data og elektronisk informationsudveksling.

Unge aspier (autismespektrumforstyrrelse - ASF) kommer ofte i klemme i det etablerede uddannelsessystem. Det er svært at udarbejde uddannelsesplaner for unge aspier, fordi der ikke er kompetencegivende alternativer til de traditionelle ungdomsuddannelser.

De unge som søger om optagelse kan karakteriseres som unge, der ikke altid har været i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve eller en efterfølgende ungdomsuddannelse, og alle har en diagnose – Autisme Spektrum Forstyrrelse eller lignede. De står derfor med skolepapirer, der gør, at de kun vanskeligt kan optages på og gennemføre ordinære uddannelser.

Vores elever har alle udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk (kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse for IT. De har absolut evner indenfor specielle fagområder indenfor Informations Teknologi.

Ingen af vores elever vil være i stand til at deltage i ordinære uddannelsestilbud, da deres behov for individuel læring, forudsigelighed, ro og rytme i hverdagen samt behovet for meget konkret indlæring, ikke er muligt at gennemføre i de ordinære uddannelsesinstitutioner.

At de unge kan opnå kvalifikationer gennem en uddannelse, tilrettelagt ud fra deres særlige behov, er der ingen tvivl om. Efter de første to år har eleverne opnået dokumenterbare, personlige og IT-mæssige kompetencer, som sætter dem i stand til at løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb, og modtage læring på et højt IT fagligt niveau.

AspIT
- et nyt ord der er opstået som en sammentrækning af ordet aspie og IT.

Aspie
- en betegnelse for personer med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Ordet har en positiv klang og fremdrager de positive aspekter ved at have en Autisme Spektrum Forstyrrelse.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer