Hvad er formålet med AspIT Kompetencecenter?

At tilbyde en landsdækkende og ensartet uddannelsesmodel for  unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) i spidskompetencer inden for IT-området med henblik på at sikre den enkelte elev et godt liv. 

Unge med ASF har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse i det almindelige uddannelsessystem. Derfor kan man godt sige, at AspIT er de unge Aspi´ers mulighed for at opnå en målrettet erhvervskarriere.

Det andet formål med AspIT er at sikre danske virksomhed en særlig medarbejderressource, som bidrager med attraktive personlige egenskaber i kombination med solide faglige kompetencer.

Vi arbejder med metodefrihed for at opnå succeskriterierne med sundt hensyn og respekt for elevernes diagnose.

På baggrund af den lovpligtige handlingsplan visiteres de unge til projektet. Efter en personlig ansættelsessamtale ”ansættes” eleven hvis evner og interesse skønnes at række.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer