Målsætning

AspIT – en IT-uddannelse for unge mennesker med autisme-spektrumforstyrrelse (ASF)

Gennem undervisningen og udviklingsaktiviteter skal der etableres en model for uddannelse, praktikophold i virksomheder og udslusning til erhvervslivet indenfor IT området med henblik på at sikre den enkelte et godt liv.

Undervisningens indhold og form skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og skal tilrettelægges og gennemføres ud fra de anbefalinger som IT virksomheder, øvrige skoler og sociale myndigheder giver samt de erfaringer, der opsamles igennem projektet.

Undervisningen skal understøtte en udvikling der skaber livsduelige unge gennem undervisning, oplevelser og socialt samvær, således at de tilegner den viden og de færdigheder, der er behov for i job med væsentligt indhold af IT.

AspIT skal være et sted, hvor tillid, respekt, tolerance, trivsel, høj faglighed og anerkendelse er i centrum.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer