Erhvervsmæssige målsætninger

Vi ønsker i projektet at sikre, supervisere og dokumentere elvernes erhvervsevne med nedenstående målsætning. De første elever har gennemført den samlede uddannelse ved udgangen af 2008.

Praktik

Alle elever gennemfører over de tre år uddannelsen varer, mindst 24 ugers praktik indenfor deres fokuserede talent i en eller flere praktikvirksomheder, som efter endt uddannelse ønsker at beskæftige praktikanten.

Beskæftigelse

Efter endt uddannelse skal der opnås følgende beskæftigelsesgrad på de afsluttende hold - hvert hold bestående af 5 studerende:

  • 6 måneder efter endt uddannelse er 3 dimitterede ud af 5 i beskæftigelse
  • 12 måneder efter endt uddannelse er mindst 4 dimitterede i beskæftigelse
  • 18 måneder efter endt uddannelse er mindst 4 dimitterede fastholdt i varig beskæftigelse

Ansættelses form

18 måneder efter endt uddannelse er det målet at de dimitterede er ansat som følger:

  • 1/3 af alle er beskæftigede på ordinære vilkår på fuld tid.
  • 1/3 af alle er beskæftigede på ordinære vilkår, men på nedsat tid. 
  • 1/3 af alle er beskæftigede med støtte – flexjob eller lignede.

Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer