Leverancemål

AspIT projektet har opnået sine leverancemål ved at have leveret:

1. En undervisningsmodel med forslag til:

 • Informations- og visitationsmøder
 • Brobygningsforløb over fire uger med undervisning og udprøvning
 • En erhvervsrettet IT uddannelsesmodel over tre år for unge med ASF indeholdende forslag til:
   1. Undervisningsmateriale og litteraturlister
   2. Model for den enkeltes erhvervsafklaring indenfor IT - det fokuserede talent
   3. Model for hvorledes praktikpladser og jobs etableres (mentorordninger)
   4. Pædagogiske metoder til undervisning i IT af unge med ASF
   5. Model for livslangt efterværn (efteruddannelse, mentorordninger)
   6. Model for efteruddannelse af undervisere og socialpædagoger

2. En række konkrete produkter og ydelser – herunder:

 • Et personligt AspIT "CV" (en person- og fagprofil samt erhvervsbedømmelse).
 • Gennemført visitation, brobygning, uddannelsesforløb, test, prøver og praktikplads for eleverne
 • Information om AspIT modellen til hele verden gennem vores hjemmeside
 • Udkast til model for hvordan "AspIT" konceptet kan udbredes til andre fagområder end IT.
 • Årlige regnskabsberetninger, evalueringer og konference/årsmøde

Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer