AspIT er i hele Danmark

AspIT er drevet af forskellige partnerskabsskoler, der ligger rundt om i Danmark.
Skolerne arbejder ud fra AspIT-konceptet og med de værdier, det medfører.

Kompetencecenter

Formålet med AspIT Kompetencecenter er at sikre, at AspIT uddannelsesmodellen i det væsentligste gennemføres med samme kvalitet og indhold uanset uddannelsessted og at der løbende sker udvikling, gensidig erfaringsudveksling og netværksdannelse.

Uddannelsesstedet får ret til at benytte navnet AspIT og tilhørende logo i forbindelse med udbud og gennemførelse af uddannelsen. De enkelte uddannelsessteder har pligt til at gennemføre uddannelsen efter de retningslinjer der fastsættes af AspIT-Kompetencecentret.

Uddannelsesstedet skal give AspIT-Kompetencecentret mulighed for at foretage kontrol af uddannelserne, herunder uddannelsens indhold og gennemførelsen af uddannelserne.

Uddannelsesstedet skal til stadighed stille det fornødne kvalificerede personale til rådighed til gennemførelse af uddannelsen. AspIT-Kompetencecentret udarbejder og gennemfører den fornødne efteruddannelse af undervisere og står til rådighed ved henvendelse fra underviserne i forbindelse med spørgsmål om uddannelsen.

Styregruppen

AspIT Midtjylland, Uddannelsesleder Lise Møller Pedersen, Direktør Henrik Bundgaard
AspIT Fyn, Kursuschef Kim Larsen, Uddannelsesleder Kimmie Falk Jensen

AspIT Campus Vejle, Direktør Morten Weiss-Pedersen, Uddannelseschef Ole Bay Jensen
AspIT Esbjerg, Teamkoordinator Jane Tholle, Afdelingsleder Anette Fuglkjær

Vedtægter for AspIT

Du kan downloade AspIT's vedtægter ved at klikke her


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer