Værdier

Vores værdier er:

Vi er professionelle
Vi er faglige og troværdige og giver hinanden frihed til at skabe resultater.
Vi engagerer os i opgaven og vil det bedste hver gang.


Vi handler
Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret.
Vi arbejder med elevens interesser, styrkesider og kompetencer, så eleven kan opnå succes.
Vi gør det vi tror på, og tror på det vi gør.


Vi er ordentlige
Vi er opmærksomme og behandler hinanden med respekt.
Vi lytter, går i dialog, tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og melder klart ud.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer