AspITLab

Formålet med AspITLAB er arbejdstræning og indlæring af effektive arbejdsmetoder samt afklaring og beskrivelse af særlige behov med henblik på at opnå størst mulig arbejdsindsats i en virksomhed.

Elevens ”Fokuserede Talent” fastlægges indenfor et af de tre specialefag, og målet er at sætte hver enkelt elev i stand til at arbejde kontinuerligt i en arbejdssammenhæng der er individuelt tilpasset.

Eleverne arbejder i AspITLAB med deres spidskompetencer indenfor ét af tre hovedområder:

    • Teknik
    • Softwarekonstruktion
    • Visualisering

Endvidere løses der konkrete opgaver, der ofte er stillet af praktikvirksomhederne –og ikke mindst gennem de efterfølgende praktikophold i virksomhederne styrkes elevernes realkompetencer.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer