Praktik

Formålet med praktikforløbet er overordnet at eleven opnår varig beskæftigelse i praktikvirksomheden. Eleven skal opnå specialiserede kompetencer af sit ”Fokuserede Talent” ved arbejde i konkrete virksomheder inden for IT branchen eller den IT relaterede branche.

Eleven indføres i det arbejdsmæssige og sociale miljø i virksomheden og der skabes en relation mellem virksomhed og elev.

Herunder ses en beskrivelse af praktikproceduren:

  1. AspIT´s Praktikkonsulent kontakter virksomheden.
  2. AspIT´s Praktikkonsulent og AspITLAB læreren besøger virksomheden. Samtale omkring AspIT, vores elev grundlag og de forventninger AspIT har til virksomheden.
  3. Virksomheden fortæller om de opgaver og forventninger de har til en praktikant.
  4. Hvis der er grundlag for et samarbejde finder AspIT en egnet elev ud fra faglighed og logistik.
  5. AspIT´s Praktikkonsulent og eleven besøger virksomheden. Eleven, virksomheden og den Praktikkonsulenten aftaler formalia omkring praktikken.
  6. Eleven starter som praktikant i virksomheden.
  7. AspIT´s Praktikkonsulent besøger virksomheden efter ca. 14 dage. Der er løbende kontakt mellem elev, virksomhed og AspIT, så forløbet bliver så værdiskabende som muligt for alle involverede parter.
  8. Hvis praktikken forløber tilfredsstillende for både virksomhed og elev, kan praktikken forlænges frem mod mulig ansættelse i virksomheden.

Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer