Uddannelsesmodellen

Uddannelsesmodellen er tilpasset så den i høj grad tilgodeser individuelle hensyn. De fleste elever besidder hver for sig spidskompetencer indenfor ét af tre hovedområderne:

    • Teknik (T)
    • Softwarekonstruktion (S)
    • Visualisering (V)

Uddannelsesmodellen sikrer de mange forskellige individuelle hensyn. Der løses konkrete opgaver, der ofte er stillet af praktikvirksomhederne –og ikke mindst gennem praktikophold i virksomhederne styrkes elevernes realkompetencer. Formålet med praktikopholdet er at du skal opnå varig beskæftigelse i praktikvirksomheden og lære at arbejde i en rigtig virksomhed.

Se uddannelsesmodellen herunder:

Klik på modellen for at se den større.

Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer