Visitation og evaluering

Formålet med visitationen er at vise om eleven har interesse i, at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse indenfor IT området. Visitationen er en uformel samtale mellem de pædagogiske konsulenter og eleven, samt elevens forældre og sagsbehandlere eller UU vejledere. Hvis alle deltagere har interesse i at fortsætte, påbegynder eleven på næste afklaringsforløb.

På de 6 ugers afklaringsforløb vurderer vi elevens erhvervsfaglige kompetencer. Vi vurderer på elevens faglige niveau, samt deres evne og motivation for, at arbejde med deres handicap og de personlige udfordringer de har, for at blive i stand til at tilgå arbejdsmarkedet. Læs mere om afklaringsforløbet her.

Som afslutning af afklaringsforløbet afholder vi en evalueringssamtale, hvor alle implicerede parter inviteres. Eleven og AspIT tilkendegiver om der er basis for et videre samarbejde.


Nyheder

"Historien om Piet og os er en kæmpesucces", fortæller Jackie Hertz Nunez, service- and operations manager hos Acrelec i Rødovre. Læs mere

Afklaringsforløb

Alle AspIT skolerne afholder én gang i hvert semester et afklaringsforløb. I forløbet skal det afklares, om du og AspIT er noget for hinanden. Læs mere

AspIT Video

Frank er i job hos MULTI | MARKETING. Han er dygtig og et aktiv for hele forretningen. Se videoer